Bidding 8V34   Main


Challenge the Stars


  by Richard Pavlicek

Bidding by Michael Rosenberg and Zia Mahmood

1. N-S Vul
S J 10 9 7
H A Q J 8
D A Q 8
C K 8
Table S A K
H K 5
D 10 7 6 4
C Q 10 5 4 2
 
Rosenberg
1 D
2 NT
3 NT
 

Pass
Pass
+430
Zia
2 C
3 D

Pass
Pass

2. None Vul
S Q J 9 4 2
H Q 10 9 7 2
D 10 2
C J
Table S 10 8 3
H A 6 4
D A K 9 6
C A 6 3
 
Rosenberg
Pass
4 D
 
 

1 C
Pass
Zia
Dbl
4 H

1 D
-50

3. Both Vul
S 10 8
H Q
D Q 10 7 6 5 4
C A Q 6 3
Table S K Q 4
H 8 2
D K 3 2
C K J 10 9 2
 
Rosenberg
Pass
4 H
 
 

Pass
Pass
Zia
1 C
5 C

3 H
-200

4. N-S Vul
S 10 2
H Q 10
D Q J 10
C A K J 10 8 6
Table S J 9 8 5 4 3
H A 8 5
D A 4
C Q 2
 
Rosenberg
1 C
1 NT
2 NT
 

Pass
Pass
Pass
Zia
1 S
2 D
3 NT

Pass
Pass
+400

5. E-W Vul
S Q 6
H Q 9 3
D 10 9 4 2
C A Q J 6
Table S 9 4
H 8 7 6 4
D A K Q 8
C K 10 8
 
Rosenberg
Pass
2 NT
 
 

Pass
Pass
Zia
1 D
3 NT

Pass
-400

Bidding 8V34   MainTop   Challenge the Stars

6. N-S Vul
S K 9 7 3
H J 4
D A 9 6 5
C Q 8 7
Table S 8 6 5
H A Q 7 6
D J 8
C K 10 9 3
 
Zia
Pass
Dbl
 
 

2 H
Pass
Rosenberg
Pass
3 C

Pass
-150

7. N-S Vul
S A J 9 4
H 8 2
D A J 8 7
C Q 8 7
Table S Q 10
H A J 7 6 3
D Q 9 6 3 2
C 5
 
Zia
1 NT
2 NT
4 D
 

Pass
Pass
+130
Rosenberg
2 S
3 H

Pass
Pass

8. E-W Vul
S K Q 5
H 10 3
D A Q 10 9 7
C A 7 5
Table S 10 3
H A K J 6
D 6 2
C K J 10 4 2
 
Zia
1 NT
2 D
3 D
3 NT

Pass
Pass
Pass
+630
Rosenberg
2 C
3 C
3 H

Pass
Pass
Pass

9. None Vul
S A 9 7 5 2
H 8 6
D J 9 3
C A J 9
Table S K Q J 10 8 6
H
D A K 5
C K 6 4 3
 
Zia
1 NT
4 C
6 D
 

Pass
Pass
Pass
Rosenberg
3 S
5 H
7 S

Pass
Pass
+1510

10. E-W Vul
S K 9
H J 8 7
D K 9 8
C K 10 6 4 3
Table S A Q 7 2
H A Q 6 4
D 10 3
C Q 5 2
 
Zia
Pass
2 C
2 NT
 

Pass
Pass
Pass
Rosenberg
1 C
2 D
3 NT

Pass
Pass
+630

Bidding 8V34   MainTop   Challenge the Stars

11. Both Vul
S 8 6 3
H J 10 9 3 2
D K J
C J 5 4
Table S Q 5
H A Q 4
D A Q 10 9 5
C Q 10 3
 
Rosenberg
Pass
2 C
2 H
 

1 C
Pass
Pass
Zia
1 NT
2 D
3 H

Pass
Pass
-200

12. N-S Vul
S K 7 4 2
H Q 2
D A J 10 6
C J 3 2
Table S A J 6 3
H K J
D K 9 8
C 10 8 6 4
 
Rosenberg
Pass
2 C
3 S
 

Pass
Pass
-150
Zia
1 NT
2 S

Pass
Pass

13. None Vul
S Q 9 6
H A 8
D A J 4
C A K 10 8 4
Table S A 7 5
H K 9
D K Q 10 9 6 2
C Q 2
 
Rosenberg
1 C
4 NT
5 NT
6 NT

2 H
Pass
Pass
Pass
Zia
3 D
5 S
6 H
7 D

3 H
Pass
Pass
+1440

14. N-S Vul
S 7 3
H A 9 7 6 2
D A J 10 5
C A 4
Table S A K 6
H K J 3
D K 7
C K J 6 5 3
 
Rosenberg
1 H
2 D
3 H
3 NT
5 D
5 NT

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Zia
2 C
2 H
3 S
4 NT
5 S
6 H

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
+980

15. N-S Vul
S A J 10 7
H K 10 6
D Q 8 5 4 3
C K
Table S 8 4
H A Q 9 5 2
D K J 6
C Q J 9
 
Rosenberg
1 NT
2 NT
4 H
 

Pass
Pass
-50
Zia
2 S
3 NT

Pass
Pass

Bidding 8V34   MainTop   Challenge the Stars

16. Both Vul
S 9 6 3 2
H A 10 3
D A K J 6 5
C J
Table S K Q J 10 7
H Q
D 4 2
C 9 6 5 3 2
 
Zia
1 D
2 S
4 S
 

Pass
Pass
+650
Rosenberg
1 S
3 S

Pass
Pass

17. None Vul
S A Q 10 8 6 2
H K 6
D A 9 8
C J 3
Table S K 7 5
H A 10 7 5 2
D K J
C 7 4 2
 
Zia
1 S
2 S
4 D
 

Pass
Pass
Pass
Rosenberg
2 H
3 S
4 S

Pass
Pass
+450

18. Both Vul
S 10 9 7
H K J 6
D A Q 9 8 7 2
C 10
Table S A K 6
H A Q 4
D K J 10
C Q 7 4 3
 
Zia
1 D
3 NT
6 D
 

Pass
Pass
-100
Rosenberg
2 NT
5 NT

Pass
Pass

19. Both Vul
S K Q 4
H Q
D A K 8 6
C 10 9 8 7 5
Table S 10 9
H K 7 4
D Q J 9
C A K J 4 3
 
Zia
1 C
3 H
4 D
 

Pass
Pass
Pass
Rosenberg
2 C
4 C
5 C

Pass
Pass
+620

20. Both Vul
S A 8 5 4 2
H Q 10
D Q 8 5
C A J 10
Table S 7
H A J 8 5 3
D A J 7 2
C 9 5 4
 
Zia
1 S
2 C
2 H
3 NT

Pass
Pass
Pass
+630
Rosenberg
1 NT
2 D
2 NT

Pass
Pass
Pass

Bidding 8V34   MainTop   Challenge the Stars

21. None Vul
S A J 9 4
H K 10 8 7 3
D A 10 8
C 7
Table S 7 6
H 6 2
D K 5 3 2
C K Q 6 5 4
 
Rosenberg
1 H
Pass
2 D
 

Dbl
Pass
+110
Zia
Pass
2 C

1 NT
Pass

22. E-W Vul
S K J
H K 8 7 3
D A 7
C K Q 10 8 6
Table S Q 8 4 2
H A Q 6 4
D J 10 2
C J 4
 
Rosenberg
1 NT
2 H
 
 

Pass
Pass
Zia
2 C
4 H

Pass
+620

23. N-S Vul
S K Q
H A Q J 9
D K Q 9 4
C A Q 5
Table S J 6 4
H 6
D 10 5 3 2
C K J 10 8 7
 
Rosenberg
2 C
2 NT
3 NT
 

Pass
Pass
+490
Zia
2 D
3 S

Pass
Pass

24. None Vul
S 7
H 9 6
D A Q 6
C K Q J 10 9 7 6
Table S A J 9 5
H A Q 8 7 4 3
D J 5 3
C
 
Rosenberg
1 C
2 C
2 NT
3 NT

Pass
Pass
Pass
-100
Zia
1 H
2 S
3 H

Pass
Pass
Pass

25. E-W Vul
S Q 9 2
H J 9 6 3
D A J 4 3
C 7 6
Table S 7 6
H Q 8 5
D Q 9 6 5
C A K Q J
 
Rosenberg
Pass
1 H
 
 

Pass
Pass
Zia
1 C
2 H

Pass
-200

Bidding 8V34   MainTop   Challenge the Stars

26. N-S Vul
S A K 7
H 8 7
D A K Q 10 4
C K 8 5
Table S Q 3 2
H A 10 9 2
D J 2
C 9 7 6 3
 
Zia
2 NT
3 D
 
 

Pass
Pass
Rosenberg
3 C
3 NT

Pass
+460

27. E-W Vul
S A 8 6
H 9 8 5 2
D A 4 2
C 9 4 3
Table S K Q
H Q 4
D Q 10 9 8 7
C A J 8 6
 
Zia
Pass
2 NT
 
 

2 H
Pass
Rosenberg
Dbl
3 C

Pass
-200

28. N-S Vul
S 6 4 3
H K Q J 5 4 2
D
C A 10 8 7
Table S K Q 9 8 7 2
H
D A Q J 8 3
C Q 3
 
Zia
1 H
2 H
3 S
4 S

Pass
Pass
Pass
+420
Rosenberg
1 S
3 D
4 D

Pass
Pass
Pass

29. Both Vul
S J 8 3
H 10 7
D A K 10
C K Q J 9 4
Table S A K 9 6 4 2
H Q
D Q 7 6
C 7 6 5
 
Zia
1 C
Dbl
 
 

1 H
Pass
Rosenberg
1 S
4 S

2 H
+650

30. None Vul
S 3
H A 7 3
D Q 10 8 5 4 2
C A J 2
Table S K 9 6 4 2
H K Q 6 5
D
C K Q 10 3
 
Zia
1 D
2 D
2 NT
 

Pass
Pass
Pass
Rosenberg
1 S
2 H
3 NT

Pass
Pass
-100

Bidding 8V34   MainTop   Challenge the Stars

31. None Vul
S Q 9 8 5 4
H K 8
D A 9
C K 9 6 5
Table S 10 6
H A 9 7
D K Q 8 6
C J 10 3 2
 
Rosenberg
1 S
2 C
 
 

Pass
Pass
Zia
1 NT
2 NT

Pass
-100

32. N-S Vul
S A 8
H J 9 7
D Q 9 6 4
C A 10 7 6
Table S 10 7 3
H A 6 3
D A 2
C K Q 9 8 5
 
Rosenberg
Pass
2 NT
 
 

Pass
Pass
Zia
1 NT
3 NT

Pass
+400

33. Both Vul
S Q
H 10 7 6 3
D A J 9 5 4 2
C K 9
Table S A K 8 5 4 2
H Q
D Q 10 8 6
C A 7
 
Rosenberg
Pass
2 D
5 C
 

Pass
Pass
Pass
Zia
1 S
4 NT
5 D

Pass
Pass
+600

34. Both Vul
S K J 10 8
H K 10
D 10 9 3
C J 10 9 8
Table S Q 6 4
H A Q 3 2
D A Q 4
C K 6 4
 
Rosenberg
Pass
3 H
 
 

Pass
Pass
Zia
1 NT
3 NT

Pass
+630

35. None Vul
S 7 4
H K 9 6 5 3
D K 7 3 2
C K 9
Table S Q J 5 2
H J
D A Q J 4
C A 10 7 3
 
Rosenberg
Pass
1 H
3 D
 

Pass
Pass
Pass
Zia
1 D
1 S
3 NT

Pass
Pass
-50

Bidding 8V34   MainTop   Challenge the Stars

36. E-W Vul
S K J 6 4
H J 7 5 2
D A K 10 9
C J
Table S A 10 9 7
H K 6 3
D 5 4 3 2
C A 8
 
Zia
1 D
2 S
4 C
 

Pass
Pass
Pass
Rosenberg
1 S
2 NT
4 S

Pass
Pass
+680

37. E-W Vul
S J 10 3
H A K
D K 10 5 4 2
C K 8 4
Table S A Q 6 4
H 10 9 5 4 2
D A J
C A 10
 
Zia
1 D
1 NT
2 NT
 

Pass
Pass
Pass
Rosenberg
1 H
2 D
3 NT

Pass
Pass
+660

38. N-S Vul
S K 10 7
H A 10 3
D 7
C K 10 9 8 5 2
Table S Q J 8 3
H J 9 6 4
D A Q J 2
C A
 
Zia
1 C
Pass
3 C
 

1 S
Pass
Pass
Rosenberg
Dbl
Dbl
3 NT

2 D
Pass
-50

39. None Vul
S K Q 2
H K 7 6 5 3 2
D Q 9 2
C 2
Table S A 9 3
H 10 9
D K 10 8 5
C K Q J 4
 
Zia
2 H
2 NT
3 D
 

Pass
Pass
Pass
Rosenberg
2 S
3 C
4 H

Pass
Pass
-100

40. None Vul
S K Q 8 5
H K 10 6 3
D 9 2
C A K Q
Table S A J 3 2
H A J
D Q 10 8 5
C 10 9 3
 
Zia
1 C
3 S
 
 

Pass
Pass
Rosenberg
1 S
4 S

Pass
+450

Bidding 8V34   MainTop   Challenge the Stars

41. Both Vul
S K
H K 8 5 2
D K 7
C K J 7 5 4 3
Table S 9 8 7 6 4
H J 7 4 3
D A
C A 9 2
 
Rosenberg
1 C
2 C
 
 

Pass
Pass
Zia
1 S
3 C

Pass
+150

42. N-S Vul
S A 8 5
H K Q 8 7 2
D Q 7 6 3
C 2
Table S 10 6 3
H A J 10
D K J 9 8
C K 8 5
 
Rosenberg
1 H
2 D
3 H
 

Pass
Pass
Pass
Zia
2 C
2 H
4 H

Pass
Pass
+420

43. None Vul
S 10
H 8 2
D Q J 6 4
C A K J 9 7 6
Table S K 9 7 5
H K J 5 4 3
D A 7
C 3 2
 
Rosenberg
1 C
2 C
3 C
 

Pass
Pass
+130
Zia
1 H
2 NT

Pass
Pass

44. Both Vul
S A K 9 6 2
H A 3
D 5
C Q 9 6 5 3
Table S J 5
H J 6
D A K Q 4 3 2
C J 4 2
 
Rosenberg
1 C
1 S
2 S
3 H
4 H

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Zia
1 D
2 H
3 C
4 C
5 C

Pass
Pass
Pass
Pass
+600

45. N-S Vul
S A K Q 6
H A 10 8
D K 9 7 5
C K 7
Table S J 10 8 3
H Q 2
D 4
C 10 9 6 4 3 2
 
Rosenberg
2 NT
3 D
 
 

Pass
Pass
Zia
3 C
3 NT

Pass
-50

Bidding 8V34   MainTop   Challenge the Stars

46. E-W Vul
S K 6 5 3 2
H A 9
D 6 5 4
C A K 9
Table S 8 4
H K Q J 6 4 2
D A K 3
C 6 2
 
Zia
1 S
2 NT
 
 

Pass
Pass
Rosenberg
2 H
3 NT

Pass
+660

47. None Vul
S A 8 7 5 4
H 4
D J 10 9 5 3 2
C 8
Table S Q 9
H Q J 10 9
D K Q 4
C A 10 7 4
 
Zia
Pass
1 S
2 C
3 D

Pass
Pass
Pass
+110
Rosenberg
1 C
1 NT
2 H

Pass
Pass
Pass

48. N-S Vul
S K 9
H J 4
D A J 9 7 5 3
C A Q 9
Table S 10 8 7 6
H A K 7 5
D K Q 8 4
C K
 
Zia
1 D
1 NT
3 D
4 S
5 S

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Rosenberg
1 H
2 D
4 D
4 NT
6 D

Pass
Pass
Pass
Pass
-50

49. N-S Vul
S A 2
H A K 9 8 7 5 2
D Q 3 2
C J
Table S Q 7 4
H Q
D K 10 6 5
C A K Q 8 7
 
Zia
1 H
2 H
4 H
6 H

Pass
Pass
Pass
-50
Rosenberg
2 C
2 NT
5 C

Pass
Pass
Pass

50. N-S Vul
S J 9 3
H A 7 5 2
D Q 10 4 3
C K 5
Table S A K 6 5
H K Q 9 8 6
D K J 8
C 4
 
Zia
Pass
2 C
3 H
 

Pass
Pass
Pass
Rosenberg
1 H
2 D
4 H

Pass
Pass
+450

Bidding 8V34   MainTop   Challenge the Stars

51. E-W Vul
S A K 3 2
H K 10
D 9 5 4
C A 9 8 4
Table S 5 4
H A J 7 3 2
D Q 10 8 6
C J 7
 
Rosenberg
1 NT
2 H
 
 

Pass
Pass
Zia
2 D
2 NT

Pass
+120

52. N-S Vul
S A 10 4 2
H A K 10 2
D A J
C A J 10
Table S K 9 8 3
H 3
D 7 3
C K 9 8 5 4 3
 
Rosenberg
2 C
2 NT
4 C
4 S
5 D
5 S
6 S

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
+980
Zia
2 D
3 C
4 H
4 NT
5 H
6 C

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

53. None Vul
S J
H A K Q 10 9 8
D Q 6 3
C 8 6 2
Table S A K 10 9 5 4
H 6 4
D A 10
C J 9 5
 
Rosenberg
1 H
2 H
3 H
 

Pass
Pass
Pass
Zia
1 S
3 C
4 H

Pass
Pass
+420

54. E-W Vul
S K 8
H 6 2
D A J 10 9 5
C A 7 3 2
Table S A 9 7
H 10 8 4 3
D K 7 3 2
C Q 6
 
Rosenberg
1 D
2 C
 
 

Pass
Pass
Zia
1 H
3 D

Pass
+130

55. Both Vul
S A 4 3
H A 10 2
D K 10 5 2
C A K J
Table S Q J 7 6
H J 3
D J 9
C 9 6 5 4 2
 
Rosenberg
2 NT
3 D
 
 

Pass
Pass
Zia
3 C
3 NT

Pass
-100

Bidding 8V34   MainTop   Challenge the Stars

56. E-W Vul
S A 10 6 5 2
H A 9
D A K J
C Q 6 2
Table S Q J 9 3
H K 7 3
D Q 9 8 5
C A 4
 
Zia
1 S
4 NT
5 D
 

3 H
Pass
Pass
Rosenberg
4 H
5 C
6 S

Pass
Pass
+1430

57. None Vul
S J 7 6 5
H Q 10 7 4
D Q 10
C K 10 6
Table S 8 3
H A K 9
D K 3
C A Q J 9 8 2
 
Zia
Pass
1 H
3 NT
 

Pass
Pass
+460
Rosenberg
1 C
3 C

Pass
Pass

58. N-S Vul
S K Q 9
H 9 7 5
D K Q 10 8 4
C K Q
Table S A J 8 7 4 3
H A 10 8 6
D 9 3
C 10
 
Zia
1 D
1 NT
2 S
4 S

Pass
Pass
Pass
-50
Rosenberg
1 S
2 D
3 S

Pass
Pass
Pass

59. N-S Vul
S Q J
H K 10 9
D K J 4
C A Q 9 4 2
Table S A 5 3
H Q 7 5 3
D 9 8 6
C K J 10
 
Zia
1 C
1 NT
 
 

Pass
Pass
Rosenberg
1 H
3 NT

Pass
+400

60. Both Vul
S K 9 6 5
H A K J 5 4 2
D 3
C 6 4
Table S J 3
H Q 7 6
D K 10 7 6 2
C A Q 10
 
Zia
1 H
2 H
3 S
 

Pass
Pass
Pass
Rosenberg
2 D
3 H
4 H

Pass
Pass
-100

Bidding 8V34   MainTop   Challenge the Stars

61. E-W Vul
S A 8 5
H 9 8 7 4
D A 5
C K J 10 8
Table S Q 3
H A J 6
D K 10 8 7 4
C A 9 2
 
Rosenberg
1 C
Pass
2 NT
 

1 S
Pass
Pass
Zia
2 D
Dbl
3 NT

2 S
Pass
+600

62. Both Vul
S J 7 3
H A Q 6 3
D 10 3
C 10 9 6 5
Table S A K
H J 10 9
D K 9 5 4
C A Q J 3
 
Rosenberg
Pass
1 H
3 NT
 

Pass
Pass
-300
Zia
1 C
2 NT

Pass
Pass

63. None Vul
S A J 7 6 4 3
H 8
D A K J 2
C A 6
Table S 9 8
H J 10 9 7 4 2
D 7 3
C K 10 4
 
Rosenberg
1 S
3 D
3 S
 

Pass
Pass
Pass
Zia
1 NT
3 H
4 S

Pass
Pass
+420

64. None Vul
S A 2
H Q 8 4
D A Q J 8 4
C J 10 3
Table S Q J 5
H 9 6
D K 6 3 2
C A K 6 2
 
Rosenberg
1 D
2 NT
 
 

Pass
Pass
Zia
2 D
3 NT

Pass
+430

65. N-S Vul
S 9 6 5 4
H Q J 5
D Q 5 3
C K 9 4
Table S A J 10 2
H A 8 7 6
D A K J 10
C 2
 
Rosenberg
Pass
1 S
4 S
 

Pass
Pass
+420
Zia
1 D
4 C

Pass
Pass

Bidding 8V34   MainTop   Challenge the Stars

66. E-W Vul
S 9 7 5 4
H A 4 3
D 3
C A K 10 8 4
Table S K 8
H K 7 5
D Q J 10 8 5
C Q J 3
 
Zia
1 C
3 C
 
 

1 S
Pass
Rosenberg
2 D
3 NT

Pass
-100

67. Both Vul
S A Q 10 4
H 10
D 8 5 2
C A K 8 7 4
Table S 7 6
H A K 6 5 4
D J 9 3
C Q 5 3
 
Zia
1 C
1 S
 
 

1 D
Pass
Rosenberg
1 H
3 C

Pass
-100

68. N-S Vul
S A 4 2
H 8
D A Q J 7
C A Q 6 4 2
Table S 6 3
H A 9 6 3 2
D K 6 5
C 10 9 8
 
Zia
1 C
2 D
3 S
 

Pass
Pass
Pass
Rosenberg
1 H
3 C
5 C

Pass
Pass
-50

69. None Vul
S
H 7 6 4 2
D A K 5 3 2
C A Q 9 8
Table S A K 9 8 6
H K
D Q 10 4
C K 7 4 2
 
Zia
1 D
2 C
3 H
 

Pass
Pass
Pass
Rosenberg
1 S
2 H
3 NT

Pass
Pass
+400

70. N-S Vul
S J 10
H A K 10 4
D 8 6 5 4
C A K 8
Table S A
H J 5 3
D K J 9 2
C 10 9 7 5 4
 
Zia
1 D
2 NT
3 H
 

Pass
Pass
Pass
Rosenberg
2 S
3 D
4 H

Pass
Pass
+450

Bidding 8V34   MainTop   Challenge the Stars

71. E-W Vul
S A K Q 8 7 2
H K J 6 4
D K J
C A
Table S J 9 4 3
H A
D Q 10 9 7 5 2
C Q 2
 
Rosenberg
2 C
2 S
4 H
6 S

Pass
Pass
Pass
+1430
Zia
2 D
3 S
5 S

Pass
Pass
Pass

72. N-S Vul
S J 10 7
H 10 8
D A 10 7 6
C Q J 9 5
Table S K 9 6 2
H Q J 4
D 8
C A K 8 3 2
 
Rosenberg
Pass
3 H
 
 

1 H
Pass
Zia
2 C
3 NT

2 H
-50

73. E-W Vul
S A K J 10 8
H A K J
D A K
C Q 10 5
Table S Q 9 2
H 9 7 6 2
D Q 8 6 2
C 9 4
 
Rosenberg
2 D
2 NT
3 NT
4 S

Pass
Pass
Pass
+650
Zia
2 S
3 C
4 H

Pass
Pass
Pass

74. E-W Vul
S A K 5 2
H K Q 6 2
D Q 5 2
C J 2
Table S Q 10 8 4
H 3
D 9 7 6 4
C A K 9 3
 
Rosenberg
1 NT
3 H
4 S
 

Pass
Pass
-200
Zia
3 D
3 NT

Pass
Pass

75. N-S Vul
S A K 2
H 7 4 3
D K Q J 7
C A 6 3
Table S J 9 6
H K 10 6
D 4
C Q 10 9 8 5 4
 
Rosenberg
1 D
Dbl
 
 

Pass
Pass
Zia
1 NT
3 C

2 H
+110

Bidding 8V34   MainTop   Challenge the Stars

76. None Vul
S A J 7 4
H 9 8 7 6 3 2
D 10
C 10 7
Table S 5 2
H A K
D J 9 5 3 2
C K Q 9 6
 
Zia
Pass
2 H
 
 

1 D
Pass
Rosenberg
Pass
3 H

1 NT
-50

77. None Vul
S J 10 6 2
H K Q 9
D A 5 2
C 8 7 3
Table S K 7 5
H A 10 8
D K 10 3
C A Q J 5
 
Zia
Pass
1 S
3 NT
 

Pass
Pass
+460
Rosenberg
1 D
1 NT

Pass
Pass

78. E-W Vul
S Q 10 4 3
H
D K Q 3
C J 10 9 8 5 3
Table S K J 5 2
H 10 7 5 2
D A 10
C A K Q
 
Zia
Pass
2 C
4 S
 

Pass
Pass
+680
Rosenberg
1 NT
2 S

Pass
Pass

79. N-S Vul
S 3
H 8 7 4 3
D A 7 3
C A J 7 5 2
Table S K J 4
H 10 9 5
D K 5 4 2
C K Q 3
 
Zia
Pass
Dbl
 
 

Pass
Pass
Rosenberg
1 NT
2 NT

2 S
+120

80. Both Vul
S 10 9 8 4
H A 5
D A K
C Q 7 6 5 3
Table S A K 6 3 2
H K 8 7 6
D 10 9
C 10 4
 
Zia
1 C
2 S
 
 

Pass
Pass
Rosenberg
1 S
4 S

2 D
+620

Bidding 8V34   MainTop   Challenge the Stars

81. None Vul
S 9 5 4 3
H K 5
D 10 5 3
C A 10 5 4
Table S A Q 10 8
H A Q J 9 3 2
D 9 8 7
C
 
Rosenberg
Pass
3 NT
4 S
 

3 C
Pass
+420
Zia
3 H
4 C

Pass
Pass

82. N-S Vul
S 10 7 6 2
H J 10 9 8 6 5
D
C A K 7
Table S K 9
H K Q 7 4
D K 8 4 3
C Q 10 2
 
Rosenberg
Pass
2 C
4 H
 

Pass
Pass
+420
Zia
1 NT
2 H

Pass
Pass

83. None Vul
S 10 2
H A Q
D K J 10
C Q 9 7 6 5 4
Table S A K Q 9 8 3
H J 7 4
D 4 3 2
C 3
 
Rosenberg
1 NT
3 C
3 NT
 

Pass
Pass
+430
Zia
2 D
3 S

Pass
Pass

84. N-S Vul
S 10 4
H K Q 7 6 4
D A 10 2
C K Q 5
Table S K Q 8 7 5
H 10 9
D J 4 3
C A J 9
 
Rosenberg
1 H
1 NT
2 H
 

Pass
Pass
Pass
Zia
1 S
2 D
3 NT

Pass
Pass
+400

85. None Vul
S 10 9 5
H A 4
D J 9 6
C K Q 9 3 2
Table S A J
H Q J 5 2
D K 10 8 4 3
C 7 4
 
Rosenberg
1 NT
2 D
 
 

Pass
Pass
Zia
2 C
2 NT

Pass
-100

Bidding 8V34   MainTop   Challenge the Stars

86. Both Vul
S A Q J 7
H A 10
D 7
C A J 8 6 4 3
Table S 6 4 3 2
H K J 5 4 2
D K 8
C 7 2
 
Zia
1 C
1 S
4 S
 

Pass
Pass
+620
Rosenberg
1 H
2 S

Pass
Pass

87. Both Vul
S K 9 8 6
H A Q 3
D 9 6
C K J 4 3
Table S 2
H 9 7 5 4
D A K 10 8 5 4
C A 5
 
Zia
1 C
1 NT
2 S
 

Pass
Pass
Pass
Rosenberg
1 D
2 D
3 NT

Pass
Pass
+600

88. None Vul
S 3 2
H A K Q J 10 5 4 2
D Q 8 6
C
Table S A J 10 9 4
H 9 6
D A K J
C Q 10 4
 
Zia
1 H
3 H
4 H
5 S

Pass
Pass
Pass
Pass
Rosenberg
1 S
4 C
4 NT
6 H

Pass
Pass
Pass
+1010

89. E-W Vul
S K J 9 4 2
H 10 8 4
D K Q
C K Q 2
Table S Q 6
H K J 5 2
D A 8 5
C A 10 9 5
 
Zia
1 S
3 C
 
 

Pass
Pass
Rosenberg
2 C
3 NT

Pass
+600

90. None Vul
S Q J 6
H K Q 3
D K
C K Q 10 8 5 4
Table S 10 8 4 3 2
H 9 8 6 2
D A 10 8
C A
 
Zia
1 C
2 S
4 D
4 S

Pass
Pass
Pass
+420
Rosenberg
1 S
3 H
4 H

Pass
Pass
Pass

Bidding 8V34   MainTop   Challenge the Stars

91. N-S Vul
S A Q 10 7
H 5 4 3
D 10 8 4 2
C K 3
Table S K J 6
H J 10 7
D A J 5 3
C A Q 8
 
Rosenberg
Pass
1 S
3 NT
 

Pass
Pass
-50
Zia
1 D
1 NT

Pass
Pass

92. None Vul
S K 9 7 4 2
H 5
D K 6
C A Q 8 7 2
Table S A Q 3
H J 9 7 6 2
D A 10 4
C K J
 
Rosenberg
1 C
1 S
2 S
3 NT
4 D
5 H

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Zia
1 H
2 D
3 S
4 C
5 D
6 S

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
+980

93. None Vul
S A J 10 6 5
H A Q 8 7
D A J
C 9 4
Table S K Q 9 7 4
H 5 2
D 3
C A 8 7 6 3
 
Rosenberg
1 S
4 H
5 D
 

2 D
Pass
Pass
Zia
4 C
4 S
6 S

4 D
Pass
-50

94. Both Vul
S Q 9 4
H A K Q J 7
D K 10 3 2
C Q
Table S A
H 10 4 2
D A 7 6
C K J 9 8 6 5
 
Rosenberg
1 H
2 D
4 H
 

Pass
Pass
+680
Zia
2 C
2 H

Pass
Pass

95. Both Vul
S A 10 5 4 3
H A
D A J 10 5 4 2
C 9
Table S K Q 6 2
H J 9 6 4
D K Q 7 3
C 4
 
Rosenberg
1 D
5 S
 
 

3 C
Pass
Zia
Dbl
6 D

4 C
+1390

Bidding 8V34   MainTop   Challenge the Stars

96. Both Vul
S K J 7 3 2
H K J 9 4
D 6 4
C 10 4
Table S Q 10 9 6
H Q 6
D A 9 8 7
C A K Q
 
Zia
Pass
2 C
4 S
 

1 D
Pass
+650
Rosenberg
1 NT
2 S

Pass
Pass

97. None Vul
S Q 9 8 7
H 10 3
D A K 10 8 7
C 9 6
Table S A K 3
H A K Q J
D J 6 5
C A K 10
 
Zia
Pass
2 H
3 C
4 D
5 H

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Rosenberg
2 D
2 NT
3 H
4 H
6 NT

Pass
Pass
Pass
Pass
+1020

98. N-S Vul
S A 4
H K 3
D K 9 7 5 4
C A Q J 8
Table S Q J 10 5 3 2
H A J 8 6 4
D 2
C K
 
Zia
1 D
2 C
2 NT
3 S

Pass
Pass
Pass
Pass
Rosenberg
1 S
2 H
3 H
4 S

Pass
Pass
Pass
+450

99. N-S Vul
S 9 7 5
H K J 10 6 2
D 8 7 2
C A 9
Table S A
H 7 5 4
D Q J 9 5 4
C K 7 5 3
 
Zia
2 D
3 C
 
 

Pass
Pass
Rosenberg
2 S
4 H

Pass
-50

100. None Vul
S 9 7
H Q 10 2
D A K Q 3
C J 9 8 2
Table S A Q 6 2
H A J 9 8 5 4
D J 10
C 10
 
Zia
1 NT
2 NT
4 D
 

Pass
Pass
Pass
Rosenberg
2 D
3 H
4 H

Pass
Pass
+480

Bidding 8V34   MainTop   Challenge the Stars

© 2012 Richard Pavlicek